Regler och tillstånd för att bygga brygga

Om du vill bygga brygga för eget bruk behöver du generellt sett inget bygglov. Om bryggan är för småbåtshamn behövs däremot bygglov.

Det är viktigt att undersöka ifall du behöver ansöka om dispens från strandskyddsbestämmelserna. En sådan så kallad strandskyddsdispens är snarare en regel än undantag vid bryggbygge.

Hur får man strandskyddsdispens och hur vet man om det behövs? Kontakta din kommun eller Länsstyrelsen Stockholm. Prata gärna också med byggnadsnämnden i kommunen trots att det inte krävs något bygglov.

Så länge det inte finns några enskilda eller allmänna intressen som kan påverka ett beslut brukar det gå bra att få dispens.

Anledningar att nekas dispens kan vara:

  • Negativ påverkan på vattenmiljön
  • Kulturlämningar
  • Landskapsbilden
  • Ledningar
  • Badplats
  • Andra bryggor

Vill du ha hjälp med strandskyddsdispens i Stockholm eller Stockholms skärgård?