Flytbrygga

Flytbryggor passar särskilt bra på ställen där det är svårt eller omöjligt att bygga en vanlig fast båtbrygga eller badbrygga. Typexemplet är när vi ska bygga brygga på djupt vatten. Samtidigt är det ofta en mycket prisvärd typ av brygga som passar i nästan alla lägen.

Funderar du på att bygga en flytbrygga i Stockholm med omnejd?

Vad är en flytbrygga?

En flytbrygga är en brygga som flyter på vattnet med hjälp av flytelement, exempelvis flytblock (cellplast), pontoner, flytpontoner, rörpontoner eller osänkbara betongpontoner. De kallas ibland för pontonbrygga. Bryggan har en stomme av trä, stål eller aluminium.

Fördelar med flytbryggor:

 • Går att ta upp ur vattnet inför vintern – då undviker du eventuella skador från is och oväder
 • Billigare konstruktion – vi bygger bryggan på land
 • Anpassar sig automatiskt efter olika vattenlägen

Det finns även nackdelar med flytbryggor jämfört med att bygga brygga som sitter fast:

 • Kräver ett visst vattendjup för att inte slå i botten och skadas
 • Inte lika bra för t.ex. middagar eftersom den gungar
 • Passar inte för att förtöja stora båtar

Att tänka på vid val av flytbrygga

Bryggan behöver en stabil förtöjning för att inte flyta iväg. Vilken typ av konstruktion vi föreslår beror på bryggans läge. Ligger flytbryggan i lugna vatten kan det var lämpligt med en brygga med trästomme på betongflytkroppar.

Vill du bygga flytbrygga i ett lite mer utsatt läge behövs en kraftigare konstruktion. Då kan det vara bättre med en helbetongbrygga, alternativt går det att anlägga en vågbrytare.

Vi kan bygga flytbryggor som tål i princip vilket väder som helst. Däremot behöver vi ta en titt på läget för att bedöma om det är lämpligt med flytbrygga med tanke på isens rörelser.

Vill du få tips på vilken typ av flytbrygga som passar din sjötomt?

Tillbehör till flytbryggor

Även om flytbryggor ibland upplevs som det ”enklare” alternativet till en fast brygga kan denna typ av bryggor i själva verket vara mycket kompletta.

Du kan komplettera flytbryggan med en lång rad tillbehör:

 • Badstege
 • Staket
 • Kätting
 • Pollare
 • Räcke
 • Båtring
 • Bojar
 • Hopptorn
 • Y-bommar
 • Kättingar
 • Båtbommar
 • Knapar
 • Bojstenar
 • Båtringar

Låt oss hjälpa dig designa den perfekta flytbryggan för nytta och nöje!